Futbol a les barriades

Actualment la FRM col·labora amb l’AJUNTAMENT DE PALMA per portar endavant aquest projecte que compta amb 9 escoles localitzades en cadascun dels seus territoris amb un total d’uns 160 participants.

El projecte d’escoles socials de futbol als barris de Palma està dirigida a adolescents i joves derivats dels CMSS . Les escoles socials duen a terme als diferents territoris i barriades de Palma.

Un dels objectius principals d’aquest projecte seria “Motivar l’aprenentatge de valors i habilitats socials dins el seu entorn social”.

Pin It on Pinterest

Share This