Escoles socials de futbol

La Fundació Reial Mallorca inicia aquesta activitat amb la intenció d’oferir igualtat d’oportunitats a la pràctica del futbol a menors en situació de vulnerabilitat, treballant a partir d’un orientador esportiu, la inclusió del participant i la seva familia, a un club de futbol dins el context normalitzat/federat.

Dirigit a: Centres Municipals de Serveis Socials, Llar del menor, Agents socials i EOEP Generals i/o específics.

Beneficiaris/Usuaris: Menors i famílies en situació de risc o pobresa heretada.

Objectius:

  • Promoure el dret a la participació en activitats d’oci normalitzades, a menors i famílies en risc d’exclusió social.
  • Facilitar l’accés i la inclusió a menors i les seves famílies en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, al futbol reglat.
  • Formar, acompanyar i assessorar les famílies per faciliar la seva inclusió a un context esportiu normalitzat.

La Fundació Reial Mallorca posarà a disposició dels agents socials i els CMSS i Llar del Menor, un sistema de beques i un orientador esportiu per assessorar, acompanyar i formar les famílies i els seus fills i filles durant el procés d’inclusió a una escola o club de futbol federat.

Lloc: Club de futbol proper al nucli familiar o del prop interès de l’agent social.

Període de disponibilitat: Calendari escolar. Horabaixes.

Inclou: Orientador esportiu; beca econòmica; Tasca interdisciplinar (Edudacor/a social + orientador esportiu + club de futbol + participant/familia); tallers dedicats a pares, mares i tutors/es.

 

Pin It on Pinterest

Share This